Barnevelsignelse i Holbæk Baptistkirke 28. december 2008
Anne-Sofie og Marco havde bedt præsten i Holbæk Baptistmeninghed, om han ville velsigne deres lille ét år gamle søn - Nicholas. Anne-Sofie er medlem af Folkekirken og Marco er italiensk katolik, så her var tale om en tværkirkelig handling.
Højtideligheden blev yderligere forædlet ved, at Marcos mor - Ines Ambrogio - på Italiensk gav sin egen lille velsignelse til Nicholas og hans forældre.
På denne side har jeg forsøgt at fastholde denne oplevelse ved at gengive:

- Velsignelses ritualet
- Ines indlæg på italiensk, engelsk og dansk samt
- Prædikenen, som belv holdt af Finn Basnov, præst i Holbæk Baptistmenighed.

Barnevelsignelse
Kære Anne-Sofie og Marco. Først et stort til lykke med Nicholas.
Vi er glade for, at I er kommet her i dag for at bede om Guds velsignelse over Nicholas.
Når vi har barnevelsignelse her i Baptistkirken, så skyldes det vores overbevisning om, at livet kun kan leves under Guds velsignelse – og at Jesus selv har givet os et forbillede for denne handling: Læs: Mark. 10, 13-16!
Når morgensolen stiger og kalder til nyt liv, så er det netop dette billede, der udtrykkes ved, at Gud lader sit ansigt lyse over os – og når han løfter sit ansigt mod os, så byder Han os velkommen hos sig – og det til at få del i Hans fred.
Så når I - Anne-Sofie og Marco - bærer barnet frem for Guds ansigt, til tak og til forbøn, så er det Guds kærlige øjne, der glider ned for at se på Nicholas. Ved denne handling indvier I jer til den store opgave at være kristne forældre, samtidig med at menigheden skal tage Nicholas til sit hjerte og mindes om, at dette barn, såvel jer som familie, skal omgives med kærlighed og forbøn – sådan at barnet gives de bedste muligheder for at føres frem til et livsfællesskab med vor Herre Jesus Kristus ved hans eget ja i tro og dåb.


Lad os rejse os og bede om Guds velsignelse over Nicholas.
Kære Gud, Jesus og vor Far.
Tak for den gave, du giver os i hvert eneste barn.
Vi beder dig om hjælp til at give dem en god vej at gå ad – en vej som fører til dig – både i vort hjem og i vores kirke.
Vær med Nicholas og med denne menighed, så vi præges af troen på dig og din søn - Jesus - således at vi kan være levende ord for Nicholas.
Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
Amen.


The speach of Ines Ambrogio
Italiano:
Padre santo, sorgente della vita, da te proviene tutto ciò che è buono;

noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie per il dono meraviglioso di NICHOLAS venuto ad allietare SOFIA e MARCO
e noi suoi nonni e zia Paola, vediamo in questo bimbo il segno della tua benedizione, che si riversa sulla nostra famiglia di generazione in generazione.

Accompagna,Signore, con la tua mano materna, i suoi primi passi, illumina il suo sorriso, le sue prime parole e accompagnalo sulla via della vita.

Sia la tua mano,Signore, su SOFIA e MARCO e custodisci oggi e sempre il loro amore, rendi la loro casa, un caldo e tenero abbraccio, in cui NICHOLAS possa crescere, sereno e senza paure.

Sia anche su tutti noi la tua mano, Signore, per accompagnare il nostro cammino, tra le alterne vicende della vita accompagna i nostri giorni di buio e di sole. ti affidiamo con fiduciosa speranza.

Amen
English:
Dear holy Father, source of life.
From you it comes everything is good.

We bless you and thank you for the marvellous gift of Nicholas, who came to Sofia and Marco and us grandparents and aunt Paola.
We see in this child the sign of your blessing, that come to our family from this generation to the next.

Follow with your motherly hand - oh Holy Father - his first steps.
Light his smile, his first words and follow him along his life.

Be your hand - oh Holy Father - over Sofia and Marco and keep now and forewer their love. Make their house a warm and tender embrace in which Nicholas can grow happy and without fear.

Be your hand - oh Holy Father - over all of us to follow our path between the good and the bad in our life. During our day of sun and the day of dark we trust Nicholas to you with trusted hope.

Amen.
Dansk:
Kære Hellige Fader, livets kilde.
Fra dig kommer alt, som er godt.

Vi velsigner dig og takker dig for den vidunderlige gave, vi har fået i Nicholas, som er kommet til Sofia og Marco, og til os bedsteforældre og tante Paola.
Vi ser i dette barn et tegn på Din velsignelse, som kommer til vores familie fra denne generation til den næste.

Følg med din moderlige hånd - Herre - hans første trin.
Oplys hans smil, og vær med i hans første ord. Følg ham i hele hans liv.

Hold din hånd - Herre - over Sofia og Marco og bevar nu og altid deres kærlighed. Gør deres hjem til et varmt og kærligt omfavnende sted for Nicholas at vokse op i - med glæde og uden frygt.

Hold din hånd over os alle - Herre - så vi følger din vej mellem det gode og det onde i vore liv. Gennem vore dage med sol og med mørke betror vi Nicholas til dig i tro og håb.

Amen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Sacra Bibbia: Marco 10:13-16 (La Nuova Diodati)
13.Allora, gli furono presentati dei fanciulli, perché li toccasse, ma i discepoli sgridavano coloro che li portavano. 14. E Gesú, nel vedere ciò, si indignò, e disse loro: «Lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me e non glielo impedite, perché di tali è il regno di Dio. 15. In verità vi dico che chiunque non riceve il regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà in esso». 16. E, presili in braccio, li benedisse, imponendo loro le mani.
Mark 10:13-16 (New International Version) ----- The Little Children and Jesus 13. People were bringing little children to Jesus to have him touch them, but the disciples rebuked them. 14. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, "Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. 15. I tell you the truth, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it." 16. And he took the children in his arms, put his hands on them and blessed them.
Mark 10:13-16 ----- Jesus og de små børn
13. Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, 14. men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. 15. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« 16. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.


Prædiken til Gudstjeneste i Holbæk den 28. december 2008! Markus. 10,13-16! v/ Finn Basnov.
Velsignelsen udtrykker dette, at Nicholas er et Guds barn, som hører til i den kristne menigheds midte – for han er en del af Guds rige.

Rock- og popsangeren Phil Collins synger i en sang om, at vi er børn af vore forældre - en sang om børnene i dag, at vi mister grebet om det, ikke det kvælende, du må ikke udvikle - dig - greb, men det kærlighedsgreb, hvor børnene lærer ved at se og mærke kærligheden fra Gud i deres daglige liv.

Vil vi lade vore børn komme til Jesus, eller er vi på forhånd på vej til, som disciplene, at mene, at det kan de, når de er voksne, at de ikke kan rumme det, at de nok får for lidt ud af det endnu, at vi ikke må præge dem alt for meget - og ganske langsomt forstår vi måske det, som ligger bagved, at alt for mange unge i dag er rodløse, skal hærge, søge opmærksomhed - både ved at snitte i sig selv og ved selvmordsforsøg - og ved at gå med kniv osv. - når vi hindrer de små børn i at komme til Jesus, så hindrer vi dem i at vokse op med kærlighedens muligheder i deres liv, så bliver TV-opdragelse, pædagoger og lærere de vigtigste input i barnets liv, og det kan være rimeligt godt. Men det kan aldrig erstatte indflydelsen fra det, du som kristen voksen giver videre.

Lille historie: "Præsten beder altid børn i bilen om at folde hænder - for at bede? - nej - for ikke at få fingrene i klemme, når døren lukkes"
Lille historie: Jeg hader dig, sagde drengen i vrede til sin far.
Sådan står det ikke i bibelen, siger faderen.
Nej, svarer drengen. Bibelen er skrevet længe før du blev født!

Kombinere det praktiske og det åndelige, at føre vore børn til Jesus, er at lære dem at folde hænderne for at komme tættere til Gud,
Men også at lære dem at klare sig i livet uden alt for mange skrammer, at føre vore børn til Jesus, er at lære dem at leve i kærlighed, også til en verden af mennesker, som ikke umiddelbart er elskelige, og måske vil vi opleve at et af vore børn vil sige sådan: "Da jeg var 14 år, var min far en fuldkommen idiot, som jeg ikke kunne tåle at høre på. Men da jeg blev 21 år, var jeg forbavset over, hvor meget, han havde lært på 7 år..." - det kan godt tage mange år at indse, hvor gode de voksne er; men har vi fra begyndelsen fulgt dem til Jesus - så har vi givet dem noget meget vigtig at tage med, også selv om de endnu ikke har taget imod ham i deres liv.

Og den anden vigtige pointe i evangeliet i dag, er at Jesus siger til os: Se på barnet - Hvis vi ikke lærer af dets umiddelbarhed, lærer af dets tillid og åbenhjertighed, så får vi selv svært ved at tage imod Guds rige.
En menighed uden børn i dens gudstjeneste og daglige liv kan godt have Jesus i deres midte, men det er lettere at lære om hans kærlighed, tilgivelse, kald til at tjene i verden, når vi ser og hører dem i blandt os.

Når vi ser på det nyfødte barn, ser vi Guds kærlige skaberkraft, med hvert barnesmil siges der til os, at vi er velsignede, at Gud ser på os og siger: Så nemt er det, når du uden at tænke over det giver dig min kærlighed i vold, lader stå til i tillid til, at jeg griber ind, så er du i mit rige, hvor den nyfødte energi både kræver os, men også giver os nye kræfter, hvor du i dag kaldes til at se på hvert eneste barn som et mesterværk af liv og mulighed - gælder alle, det er ikke kun forældres, men også dit ansvar, smil til den trætte mor med det umulige barn i supermarkedet, i stedet for at lade dig irritere, smil til barnet, der forstyrrer dig - smil og ræk en hånd frem til det barn, som ser til dig, for at lære om livet, og du er med til at føre disse børn ind i kærlighedens muligheder, og dig selv ind i centrum af Guds rige.

Du er sendt af Jesus, han er dit liv, hvis du vil i dag - du skal måske føres til ham, for at mærke at du er i Jesu hænder.
Du skal måske blot åbne øjnene og se nærmere på din nabo, og vil der se den dør til Gudsriget, som Jesus er.

Når du tager et barn ved hånden, tager du dets mor ved hjertet – sådan lyder et gammelt dansk ordsprog - i evangeliet handler det om, at når du ikke hindrer barnet i være med i Guds rige, så giver du dig selv mulighed for at blive en del af Guds store hjertefællesskab - til at kunne bekende, at Kristus er i dit liv - så tag barnet til dit hjerte, find barnet i dit eget hjerte, tilliden til at hvert eneste af dine hjerteslag er i Jesu hænder, og du er med til, at du og dine medmennesker kan se både den evighed og det nu, som Gudsriget er for os alle.


Amen.

Til Hovedsiden

Mail to bornhardt.dk

Januar 01, 2009