Livet omkring "Hestegilderen" fra Nyby samt
omkring 64. Sg. Åker, Bobbegård i perioden 1655-1741
Historisk baggrund:

I perioden 1653-54 var der på Bornholm en voldsom pestepidemi - "Den Store Død".
5.000 af Bornholms 13.000 indbyggere døde - heraf alene 598 i Åkirkeby.
Hans Olsen og Anders Pedersen, som vi skal følge i denne beretning, mistede begge børn i denne periode.
Året efter i 1655 bliver 33 par viet i Åkirkeby. Det er 4-5 gange så mange, som på et normalt år.
Familierne skulle bygges op igen efter pestens rasen.

Heldigvis overlevede Anders Pedersen "Hestegilderen"- forklares senere - i Nyby og
hans hustru Gjertrud Laursdatter, ellers var der ingen af os, der levede i dag.

Anders Pedersen og Gjertrud Laursdatter er de officielle forældre til vor forfader Peder Andersen, Nyby.
Men nu skal jeg berette en helt speciel historie, der totalt ændrer dette billede.1655-87 - 64. Sg. Åker, Bobbegård, beliggende nord for Åkirkeby:
Ifølge jordebøgerne ejede Hans Olsen 64. Sg. Åker, Bobbegård i 1651, 1658 og 1662.
Men i 1662 var Hans Olsen 82 år gammel, så jeg tror, at hans søn Anders Hansen har drevet gården på dette tidspunkt, mens faderen forblev ejeren i forhold til skattemyndighederne.

Hans Olsens hustru Christine dør 73 år gammel i 1772. Hans Olsen dør i 1680 i en alder af 100 år og 3 måneder.
Hans søn Anders Hansen dør på ejendommen i 1685 og efterlader enken Gjertrud Mortensdatter, jf. skifte af 16. juni 1685.

Anders Hansens søn Morten Andersen fortsætter driften af gården, men dør kort tid efter.
Han efterlader enken M500-Gjertrud Laursdatter, jf. skifte efter enkens død af 29. marts 1706.


1655-87 - Nyby, beliggende lidt syd for Åkirkeby:
I 1655 gifter "Hestegilderen" i Nyby F500-Anders Pedersen sig med Boel Andersdatter. - - - Hesteavl var almindeligt på gårdene på den tid, og det var normalt, at hingsteføllene blev kastreret, når de var ca. 2 år gamle. Den kastrerede hingst fik betegnelsen "vallak". En vallak er betydelig roligere end en hingst og dermed bedre som arbejdsdyr i marken. Denne proces foregik tidligt på året for at undgå fluer i såret. Hvert distrikt havde en autoriseret person, "hestegilderen", til at udføre kastrationen, han havde eneret, og han fik 1 Mark per hest.

Det viser sig imidlertid, at Boel Andersdatter lider af en eller anden sindslidelse, og forlader snart hjemmet for at flakke om i vildelse.
F500-Anders Pedersen får kirkens accept af, at Boel ikke længere er hans hustru. Det registreres i kirkebogen i 1656, at F500-Anders Hansen's kvinde begraves 56 år gammel.
Herefter gifter F500-Anders Pedersen sig igen allerede i 1658 med Boel Laursdatter.
I 1660 sker der en ulykkelig hændelse. F500-Anders Pedersen's søster Karen Pedersdatter føder et uægte barn F137-Peder, hvor faderen kaldes "Lars Unge". F500-Anders Pedersen tager barnet til sig som sit eget, og han bærer herefter navnet F137-Peder Andersen.
I 1663 får F500-Anders Pedersen og Boel Laursdatter datteren Karen, som dog kun lever 7 år.


Kikebogen i Åkirkeby beretter, at F500-Anders Pedersen's "Hestegilderen's" - forklaret ovenfor - 56 år gamle kvinde Boel den 17. august 1666 findes død og begraves i unge Peder Ibsens skov, efter at hun i nogle år havde gået i vildelse. Hun blev begravet i kirkegården om natten den 22. august. Hun var jo uren, så hvis hun skulle i indviet jord, måtte det foregå i det skjulte.


I 1687 dør F500-Anders Pedersen's hustru Boel Laursdatter og F500-Anders Pedersen gifter sig kort efter med hendes søster Morten Andersens enke M500-Gjertrud Laursdatter på 64. Sg. Åker, Bobbegård, jf. skifte efter hendes død af 29. marts 1706.

1687-1741 - 64. Sg. Åker, Bobbegård, beliggende nord for Åkirkeby:
Ægteparret F500-Anders Pedersen og hans hustru M500-Gjertrud Laursdatter er godt oppe i årene. Han er formentlig over 50 år og hun endnu ældre. Derfor overtager F500-Anders Pedersen's søn til F137-Peder Andersen og hans hustru M137-Marene Poulsdatter 64. Sg. Åker ved deres indgåelse af ægteskab i 1687.

I jordebogen for 1689 er der ikke registreret nogen person på 64. Sg. Åker. Skatteopkræveren har næppe troet, at den gamle F500-Anders Pedersen har kunnet betale noget. F500-Anders Pedersen og hans hustru M500-Gjertrud Laursdatter lever en rolig tilværelse på gården, indtil M500-Gjertrud Laursdatter dør i 1706, jf. skifte efter hendes død af 29. marts 1706

Ægteparret F137-Peder Andersen og hans hustru M137-Marene Poulsdatter får datteren Margrethe i 1688, sønnen Poul i 1692 og sønnen F136-Lars Pedersen i 1695. I 1696 sker der igen en tragisk hændelse i den lille familie. M137-Marene Poulsdatter dør i barselsseng, da hun føder datteren Dorothea. Dorothea dør få måneder senere.

F137-Peder Andersen gifter sig igen med Maren Esbersensdatter i 1697. De får 5 børn i perioden 1698-1708 inden Maren Esbersensdatter dør på 64. Sg. Åker i 1710, jf. skifte efter hendes død af 1. april 1710
F137-Peder Andersen dør 80 år gammel den 23. april 1741 hos sin dattermand, Michel Henrichsen, 64. Sg. Åker, jf. skifte efter hans død af 26. april 1741
I skiftet står der, at F137-Peder Andersen døde hos sin dattermand Michel Henrichsen på 65. Sg. Åker, Egeskovsgård. Det må være en skrivefejl, da Michel Henrichsen ved ægteskab med F137-Peder Andersen's datter Karen Pedersdatter i 1730 overtager 64. Sg. Åker, jf. Liste over Kendelsespenge, hvor Michel Henrichsen har ejendommen i 1735 og hans søn Peder Michelsen og hans hustru Kirstine Olsdatter efter hans mors død overtager ejendommen i 1775, jf. skifte efter moderen den 26. April 1775
Faderen Michel Henrichsen lever stadig på gården.

Efterskrift:
Jeg kan ikke dokumentere, hvornår F137-Peder Andersen overtog 64. Sg. Åker. Men det skete formentlig i 1687, hvor jeg tror, han giftede sig med M137-Gjertrud Laursdatter, som formentlig var enke efter Mortens Andersens død. Jeg har heller ikke kunnet finde dokumentation for Morten Andersens død.

Primært skiftet efter M137-Gjertrud Laurdatter peger på, at denne historie er korrekt. Men også de øvrige skifter, som er nævnt ovenfor.
Jeg har undersøgt, om F137-Peder Andersen kunne være søn til Anders Hansen, som havde gården ved sin død i 1685. Det så jeg jo gerne, for så havde jeg to led mere bagud i mit slægtstræ, nemlig Anders Hansen og hans far Hans Olsen.

Men F137-Peder Andersen er ikke nævnt i skiftet efter Anders Hansens død, og de øvrige skifter trækker både "Hestegilderen" i Nyby F500-Anders Pedersen og flere andre personer ind, som jeg mener dokumenterer, at F137-Peders Andersen ikke er Anders Hansen's søn.

Om F137-Peder Andersen skulle være den uægte søn, som jeg skriver om ovenfor, ved jeg ikke. Det må være min historie. Den kan være korrekt. Men jeg kan ikke dokumentere det. Jeg har dog ikke kunnet identificere andre F137-Peder Andersen, som ifølge skiftet efter hans død skulle være født omkring 1660.
Hvis min historie er korrekt, vil det altså være M137-Gjertrud Laursdatter's søster Boel Laursdatter, der er mor til F137-Peder Andersen.

Historierne om personerne omkring 64. Sg. Åker og personerne omkring "Hestegilderen" i Nyby peger på, at de glider sammen omkring 1687-88.

Men hele korthuset falder sammen, hvis den slægtsforskning, jeg læner mig lidt op ad - http://www.bornholm-stamtavle.dk/ - har ret, så er det en helt forkert F137-Lars Pedersen, jeg har fat i. Ifølge denne slægtsforskning kommer Lars Pedersen fra Pedersker. Det må jeg vist dykke lidt mere ned i - en dag.

Slægtstræet (udsnit)
7 slægtsled bagved Otto August Jensen

Hans Peter Jensen er far til Otto August Jensen

Mail to bornhardt.dk

Back to "My Heritage"

Back to Family Bornhardts front page

2015-01-18