My Heritage - Bornhardt Family
Jeg har gennem et par år arbejdet med min slægt fra min farfar Otto August Jensen og direkte bagud i historien.
Et andet familiemedlem - Ole Markussen - har slægtsforsket bagud fra min farmor Karen Valborg Johanne Markussen.
For at se hele mit slægtsforskningsprojekt, som det er d.d. - klik her
Jeg har naturligvis taget udgangspunkt i andre personers forarbejde, men kun medtaget de informationer, jeg har kunnet få bekræftet i kirkebøger, skifteretsudskrifter, jordebøger, lister over kendelsespenge, kongens auktion over ejendomme i 1744, fæsteprotokoller, skatteprotokoller o.l. fra Bornholm.

I august i år havde min hustru og jeg inviteret vore 4 børn, 3 svigerbørn og 4 børnebørn en uge på Bornholm.
Vi boede på
Hullegård


Vi så naturligvis vor dejlige ø - men fik også præsenteret lidt af vor families historie - specielt i Ibsker og Østermarie.
I den anledning arbejder jeg på fire historier fra vor slægt - De kan ses i vilkårlig rækkeføge:

- 114 år med vor familie på 31. selvejergård Ibsker - Naskegård
- 3 søstre fra Kuregård - Elsebeth, Dorthea og Kirstine Madsdatter
- Landsforræderen, morderen og nationalhelten
- Hans Peter den Første, den Anden og den Tredje -
Hvilesten - Ligsten i Paradisbakkerne i Ibsker - Ibsker dialekt - Lydklippet varer 1:16 min.

Familien Bornhardt: Hans PeterBornhardt (1978), mig - Knud-Erik (1946)- Emily Bornhardt Ambrogio (2012) i armene på Anne Dienesen Bornhardt (1985), Frederikke Dienesen Bornhardt (2010) siddende foran Grethe Bornhardt (1949), Anne-Sofie Bornhardt Ambrogio (1982), Klaus Kristian Bornhardt (1982), Nicholas Bornhardt Ambrtogio (2007) Marco Ambrogio (1974), Pernille Barkan Voquardsen (1978), Ida Barkan Volqardsen (2006) siddende foran Jan Volquardsen (1963)

Bautastenen "Nasken" 114 år med vor familie på 31. selvejergård Ibsker - Naskegård
Første kendte personer fra min slægt på Naskegård
I 1655 købte Jens Mortensen 31. Sg. Ibsker, Naskegård, ifølge ”Liste over kendelsespenge” Det er det tidligste, jeg til dato kan finde informationer om personer på Naskegård. Jeg tror, at han er far til efterfølgeren på gården Niels Jensen.
I 1658 udarbejdedes en "Jordebog" med en liste over, hvem der drev de enkelte gårde på Bornholm. Den skulle bruges til at opkræve skatter efter til svenskekongen Karl 10. Gustav.
Det er i denne liste, vi første gang ser, at Niels Jensen (før 1640 - ca.1664) har Naskegård.

Sidste kendte personer fra min slægt på Naskegård
I 1769 overtager Jens Ibsens yngste søn den 26 årrige Anders Jensen (1743 - 1826) Naskegård ved indgåelse af ægteskab med Gjertrud Lauritzdatter (Larsdatter). Han får - som mange af de tidligere ejere af Naskegård - senere tilnavnet "Nash". Han lever på gården lige til sin død 83 år gammel i 1826. Det er formentlig ham, der har udpeget bautastenen "Nasken" i Paradisbakkerne som sin gravsten, som han dog aldrig fik som gravsten - jeg ved ikke hvorfor.
Hermed forsvandt Naskegård ud af vor slægts historie, da vi stammer fra Anders Jensens storebror Jep Jensen.
Ved folketællingen i 1787 bor der ingen af vor slægt længere - kun Anders Jensen Nash, hans hustru og deres børn.

Klik her eller på billedet til venstre af bautastenen "Nasken" - som står i Paradisbakkerne - for at se hele historien om vor familie på Naskegård 1655-1769. - 1,3 MB PDF-file
In English - Click here. - 0,9 MB PDF-file -3 søstre på Kuregård 3 søstre på Kuregård 3 søstre på Kuregård 3 søstre fra Kuregård - Elsebeth, Dorthea og Kirstine Madsdatter
127 år med vor familie på 31. selvejergård Østermarie, Kuregård fra 1643 til 1770
(Ejet: 1643 - 1726 og igen: 1738 - 1761)

Første kendte personer fra min slægt på Kuregård
Niels Michelsen (1620 - 1668) overtager Kuregård i 1643 ved indgåelse af ægteskab med Kirsten Carstensdatter Bech (1624 - 1696)
Sidste kendte personer fra min slægt på Kuregård
Den 30. juni 1761 arver Hans Madsen (1737 - ) Kuregård efter sin stadigt levende far Mads Hansen Cure (1714 - 1786) , jf. Liste over Kendelsespenge. Hans Madsen er storebror til vort næste slægtsled Elsebeth Madsdatter (1749 - 1812). Jeg ved i skrivende stund ikke, hvornår Mads Hansen Cure (1714 - 1786) er fraflyttet Kuregård - formentlig omkring 1770, hvor Mads Hansens to yngste børn er hhv 23 og 18 år gamle.
Klik her eller på et af billederne af familien Thiesen, Svaneke for at se hele historien om vor familie på Kuregård 1658 - 1769. - In English - Click here


Landsforræderen, morderen og nationalhelten
Vor bornholmske slægt fra midten af 1400-tallet til 1691 - Forfædre til ægteparret Christen Bendtsen (1742 - 1793) og Elisabeth Madsdatter (1749 - 1812)
Oldeforældre til Otto August Jensen (1887 - 1971) - mine børns oldefar.


Fotografiet til venstre er taget på Frederiksborg Slot af min kusine fra USA Joyce Peabody - Oldebarn til F0-Otto August Jensen (1887-1971)

Klik her eller på bilederne for at se beretningen
- in English - Click here

 

Hans Peter den Første, den Anden og den Tredje
Fra Naskegård over Bækkegård og Knappegård i Ibsker, Lille Pilegård i Poulsker og Lersbygård i Østermarie på Bornholm til Lillerød på Sjælland

Den 2. februar 1768 blev Hans Peter Ipsen (1768 - 1823) - Hans Peter den Første født på Naskegård.
Den 8. juni 1835 blev Hans Peter Jensen (1835 - 1895) - Hans Peter den Anden - født i et hus i Svaneke
Den 23. september 1922 blev Hans Peter Jensen (senere Bornhardt) (1922 - 1971) født på Gråløkke i Østermarie

Klik her eller på biledet for at se beretningen
- in English - Click hereLivet omkring "Hestegilderen" fra Nyby samt
omkring 64. Sg. Åker, Bobbegård i perioden 1655-1741

Historien handler om Anders Pedersen "Hestegilderen" i Nyby, hans hustru Gjertrud Laursdatter og deres officielle søn, vor forfader Peder Andersen, Nyby.
På denne side skal jeg berette en helt speciel historie, der totalt ændrer dette billede.

Klik her eller på biledet for at se beretningen.
in English - Click here

Mail to bornhardt.dk

Tilbage til familien Bornhardts åbningsside

September 18. Jan 2015