Familietur til Bornholm en uge i august 2014
med min hustru, 4 børn, 3 svigerbørn og 4 børnebørn

3 søstre fra Kuregaard
Vi nedstammer fra 3 ud af 4 søstre fra Kuregård – Elsebeth, Dorthea og Kirstine Madsdatter

31. Sg. Ostermarie, Kuregaard, Svanekevej 34, 3740 Svaneke

127 år med vor familie på 31. selvejergård Østermarie, Kuregård
1643-1770 (Ejet: 1643-1726 og igen: 1738-1761)

 

Optakt til vor historie på Kuregård
I 1645 kom der en Kgl. forordning om at føre kirkebøger. Så det er først efter dette år, vi kan finde informationer om vore stamfædre i kirkebøgerne. I Østermarie har vi kun Internetadgang til kirkebøger fra 1687. I perioden 1653-54 var der på Bornholm en voldsom pestepidemi - "Den Store Død". 5.000 af Bornholms 13.000 indbyggere døde. Mange gårde kom til at ligge øde. Heldigvis overlevede bonden på Kuregård F121-Niels Michelsen (ca. 1620 - ca.1668), hans hustru M121-Kirsten Carstendatter Bech (1624-1696), ellers var der ingen af os, der levede i dag.

Danmark havde været gennem en hård krig med svenskerne i årene forinden. Med ved freden i Roskilde den 26. februar 1658 tabte vi Skåne, Halland, Blekinge, Båhuslen og Trøndelag samt Bornholm til svenskerne. Svenskeren Johan Printzenskiöld blev indsat som guvernør og indtog Hammerhus. Efter dette tab murede Kong Frederik 3. vinduerne i Kronborg mod Øresund til. Han kunne ikke tåle at se det tabte land. De danske vinduer mod Skåne har været muret til lige siden. Danskerne vendte ryggen til Skåne, Halland og Blekinge - for altid. Men allerede i 1659 kom Bornholm tilbage til danskekongen efter en opstand på øen. Det var bornholmerne selv, der sørgede for, at Bornholm igen blev en del af Danmark.

 

Første kendte personer på Kuregård
Ifølge anden slægtsforskning skulle Niels Michelsen's far være Michel Madsen (1575-1643). Det fortælles, at han døde i Øsstermarie i 1643. Derefter kunne det være tilfældet, at F121-Niels Michelsen (ca. 1620 - ca.1668) giftede sig med M121-Kirsten Carstendatter Bech (1624-1696) og deved overtog Kuregård efter sin far. Men jeg ved ikke, om hans far overhovedet har haft Kuregård. Det kunne også være tilfældet, at Niels Michelsen og hans hustru Kirsten Carstensdatter Bech blot har fået tildelt gården efter pest epedimien Den Store Død havde raset ud. Mange gårde stod tomme herefter. Jeg har endnu ikke kunnet finde dokumentation for disse.

I 1658 udarbejdedes en ”Jordebog” med en liste over, hvem der drev de enkelte gårde på Bornholm. Den skulle bruges til at opkræve skatter efter til svenskekongen Karl 10. Gustav. Det er i denne liste vi første gang ser, at F121-Niels Michelsen (ca. 1620 - ca.1668) har Kuregård.

II 1660 sker der dramatiske ting på Hammershus. Landsforræderen Corfitz Jakobsen Ulfeldt og hans kone, kong Christian 4’s datter, Leonora Christine Christiansdatter Gyldenløve, bliver fanget og sat i fængsel i Manteltårnet på Hammerhus. Efter en flugt fra Hammershus, hvor de blev taget til fange af Sandvigs beboere, blev de sat i Blåtårn i København, på hver sin etage.

I 1662 bor familien Niels Michelsen ifølge dette års Jordebog stadig på Kuregård. Ifølge anden slægtsforskning skulle ægteparret få 3 børn: Michel i 1645, Karen i 1650 og vort næste slægtsled på Kuregård sønnen an other genealogy F118-Mads Nielsen (1662-1694) bliver født i 1662. Jeg har endnu ikke kunnet finde dokumentation for dette.

I 1668 dør Niels Michelsen. Sønnen Mads Nielsen er her kun 6 år gammel, mens hans to søskende er hhv 23 og 18 år gamle.
Jeg ved ikke, om enken Kirsten Carstensdatter Bech fortsat drev Kuregård. Fra anden slægtsforskning berettes det, at sønnen Michel Nielsen døde året efter i 1669 og at datteren Karen Nielsen i 1670 gifter sig med Hans Nielsen og flyttede til hans fødegård 30 sg Østerlars, Riselundsgård.

Den 48 år gamle F121-Niels Michelsen blev i 1668 formentlig begravet som begravelser på Bornholm foregik på den tid - efter helt bestemte ritualer. Både præsten og degnen mødte op allerede om formiddagen i huset, hvor den døde lå på lit de parade på et bord i stuen. Her holdt præsten en tale over den afdøde og mindede de tilstedeværende om deres egen dødelighed. Degnen sang en salme både før og efter præstens tale, hvorefter liget blev båret ud af huset.
Bagefter bar man bogstaveligt talt liget til kirken uanset, hvor langt kirken lå væk. Det foregik i al slags vejr, da det blev betragtet som en skam at lade den døde køre til sit sidste hvilested. Der kunne i være temmelig langt at gå til kirken, og det var derfor almindeligt, at der blev gjort holdt undervejs, hvor man placerede kisten med den døde på en klippeblok eller lignende.
De steder, hvor man gjorde holdt, blev kaldt "hvilesten". Det var gerne en flad klippe eller en stor granitblok, og disse steder findes stadig rundt på Bornholm.

Klik på ordet "hvilesten" for at komme til siden med et lydklip af en gut fra Ibsker, som fortæller om denne bornholmske tradition på Ibsker-dialekt.

I 1676 erklærede Kong Christian 5. (konge 1670-1699) krig mod Sverige, fordi svenskerne terroriserede den skånske befolkning. Skåningerne gjorde i den anledning væbnet oprør mod den svenske okkupation. Da danskerne fandt ud af at de ikke kunne vinde, trak de sig tilbage med den brændte jords taktik. Mange byer, godser, gårde og marker blev afbrændt af danskerne under tilbagetrækningen. Oprørerne blev fanget af svenskerne. De fik en spids kæp stukket op i bagdelen, op langs med ryggraden, og ud igen ved nakken. De blev sat op som skræk eksempel på vejen mellem Ystad og Malmø. Man døde efter ca. en uge, mest på grund af tørst.
Alt dette har enken Kirsten Carstensdatter Bech og hendes søn Mads Nielsen på Kuregård i Østermarie formodentlig fået fortalt af tilrejsende flygtende skåninger. Det må have rystet dem.

 

Anden kendte familie på Kuregård - De 3 søstre fra Kuregård
Jeg er næsten sikker på, at M121-Kirsten Carstendatter Bech (1624-1696) har giftet sig igen kort efter Niels Michelsens død. Det var nemlig først 14 år senere i ca.1682, at sønnen F118-Mads Nielsen (1662-1694) overtog Kuregård ved indgåelse af ægteskab medM118-Johanne Anders Thiesdatter (1662 - 1735) - den 20 år gamle datter af rådmanden i Svaneke F122-Anders Thiesen (1631-1696) og hans hustru M122-Elsebye Madsdatter Kofoed (1637 - 1672). Anders Thiesen var byfoged (dommer) i Svaneke i 1685-86, jf. Dommere på Bornholm
Ifølge anden slægtsforskning flytter Kirsten Carstensdatter Bech i den anledning til Lyrsby på 37. sg. Østermarie, Hoppegård og gifter sig i 1688 med Jens Olufsen Munch (1649-1713)

Det har sikkert været et stort bryllup de to 20 årrige unge mennesker har fået. Johanne Anders Thiesdatter var jo datter til en velshavende far rådmanden F122-Anders Thiesen (1631-1696) fra Svaneke.

Bryllupper på Bornholm kunne være gevadig store. Det fortælles, at ”det hele begynder med, at den giftelystne mand sammen med en ledsager mødte op hos forældrene til den pige, han havde forelsket sig i. Efter at han havde fortalt forældrene, at han gerne ville gifte sig med deres datter, og i den forbindelse havde holdt en lilel tale, blev der holdt gilde med, hvad huset formåede. Bagefter blev der lyst for det kommende brudepar 3 søndage i træk i den lokale kirke.
Ved selve brylluppet var det tydeligt for enhver, om brudens forældre havde penge eller ej. Havde de det, var den unge pige nemlig udstyret med en fornem krone under bryllupsceremonien i kirken. Kronen var ejet af kirken, og brudens forældre kunne leje den til lejligheden, vel at mærke kun, hvis bruden var ustraffet.
Bagefter var der selvfølgelig fest i brudens hjem med taksigelse til Gud, inden bruden blev ført til sengs. Først når det var overstået, dukkede brudgommen op i soveværelset, hvor han tog kronen af brudens hoved og erstattede den med sin egen hat som tegn på, at hun nu tilhørte ham, og at hun skulle være ham underdanig.
Her stopper beretningen om, hvad de nygifte herefter foretog sig på brudenatten. Dog fortælles det, at brudeparret morgenen efter modtog bryllupsgaver, hvorefter festen kunne fortsætte i dagevis.
Bryllupper på Bornholm foregik i øvrigt altid lige efter nymåne, idet der efter sigende skulle være uheld forbundet med indgåelse af ægteskaber på alle andre tidspunkter."

På Bornholms museum i Rønne er ved et mirakel bevaret et epitaphium fra Svaneke kirke. Maleriet viser rådmand og borgerkaptejn Anders Thiesen og hans familie, og er opsat i kirken efter hans første hustru, Elsebeth Kofoeds, død i 1672.
Højre side af maleriet viser moderen med de 6 levende døtre og 2 afdøde døtre.

M118-Johanne Anders Thiesdatter (1662-1735) - mor til de 3 søstre - er den tredje datter i rækken fra højre.

Fra hjemmesiden for Svanekes venner har jeg set denne beretning om maleriet: "I 1676 lod borger og rådmand Andreas Theiss(en) på nordvæggen over kvindestolene ophænge et epitafium (mindetavle) over sin hustru Elsebe Kauffutz-Tochter (Kofodsdatter), der døde i sin alders 35. år den 3. februar 1672. Tavlen er et 135 cm højt oliemaleri på træ, hvoraf rammen og noget af den højre side mangler. På baggrund af Jerusalem i et bjerglandskab ses ved foden af den korsfæstede Kristus rådmanden og hans store familie, hustruen og 17 børn, knælende. Et rødt kors over hovedet på hustruen og 6 af børnene betegner dem som døde. Forneden er der en tysk indskrift. Tavlen blev fjernet i pastor C. J. Jessens tid (1856-71), brugt som dør i et udhus på landet, men opdaget af arkæologen, lærer J. A. Jørgensen og bragt til Bornholms Museum".

Mads Nielsen og Johanne Anders Thiesdatter får 4 døtre: 3 af disse søstre udgør vores næste slægtsled - datteren M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726) i 1682, datteren M114-Dorthea Madsdatter (1686-1748) i 1686, datteren Seigne Madsdatter (1689 - 1736) i 1689 and the daughog datteren M505-Kirstine Madsdatter (1692 - ) født i 1692. I1688 gifter Mads Nielsens 64 år gamle mor enken M121-Kirsten Carstendatter Bech (1624-1696) sig med den 39 år gamle ungkarl Jens Olufsen Munch (1649 - 1713). De bor på 37 sg. Østermarie , Hoppegård, hvor Kirsten Carstensdatter Bech dør i 1696.

I 1689 bor Mads Nielsen på Kuregård. Det ses i Jordebogen for Østermarie sogn 1689.

Mads Nielsen dør i 1694. Enken Johanne Anders Thiesdatter gifter sig kort efter med Anders Jensen. De 4 søstre er hhv. 12, 8, 5 og 2 år gamle. Anders Jensen og Johanne Anders Thiesdatter driver Kuregård videre til Anders Jensen dør 8 år senere i marts 1702. Nu er pigerne hhv. 20, 16, 13 og 10 år gamle. Anders Jensens enke M118-Johanne Anders Thiesdatter (1662-1735) gifter sig igen allerede i oktober 1702 med Oluf Nielsen og flytter til et hus på Kuregårds ejendom. Her bor de ved Oluf Nielsens død i 1721.
Johanne Anders Thiesdatter dør 73 år gammel i 1735 i huset på Kuregårds ejendom.

 

Den ældste søster: M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726) fortsætter på Kuregårdi Østermarie.
I 1701 gifter den ældste af ”de 3 søstre fra Kuregård” M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726) sig med enkemanden F142-Hans Andersen (1660-1720). Hans hustru var ifølge anden slægtsforskning død 3-4 år tidligere.
Mon ikkeF142-Hans Andersen (1660-1720) og hans hustru M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726) nu overtager Kuregård – i 1702.
Mads Nielsen og Johanne Anders Thiesdatter havde jo ikke nogen sønner, hvorfor det efter normale bornholmske skikke var det da den ældste datter, der skulle overtage gården.

Hans Andersen og Elsebeth Madsdatter får 4 sønner og 2 døtre, som alle fødes på Kuregård: Anders i 1702, Niels i 1707, Michel i 1710 og vort næste slægtsled F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) i 1714, Kirstine i 1716 og Elsebeth i 1720 - fem måneder efter Hans Andersen dør i 1720..
Enken M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726) gifter sig kort efter i samme år med Niels Andersen Cure. De får tvillingerne Dorthea og Margrethe i 1721. Elsebeth føder endnu et sæt tvillinger Hans og Karen i april 1726. Sønnen Hans dør dog allerede 3 uger senere og Elsebeth dør 45 år gammel i maj måned 1726. en noget dramatisk afslutning på hendes liv. På dette tidspunkt er vor næste slægtsled F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) kun 12 år.

Niels Andersen Kure gifter sig igen i november 1726 og tager sammen med sin nye hustru Kirstine Pedersdatter herefter ansvaret for de mange børn fra Elsebeth Madsdatters to ægteskaber. Niels Andersen Kure dør i juli 1737.
Den 23 årrige
F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) gifter sig i januar 1737 med den unge enke M141-Anna Hansdatter Kjoller (1715-1764) og forbliver boende på Kuregårds ejendom.
Anna blev født på Brændegård i Ibsker december 1735. Forældrene var F143-Hans Andersen og M143-Margrethe Hansdatter Kjøller.
Mads Hansen må have haft sine betænkeligheder ved at gifte sig med Anna Hansdatter Kjøller. Hun havde allerede slidt to ægtefæller ned - Peder Larsen fra 30. Sg. Bodilsker, Enegård og Hans Nielsen fra 16 Sg. Munkegård, Ibsker.

F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) køber Kuregård den 12. februar 1738, jf. Liste over Kendelsespenge
Ved dette køb kommer gården igen ind i vor direkte slægt.

Mads og Anne får 7 børn, som alle fødes på Kuregård: Hans i 1737, Elsebeth i 1740 - Hun blev dog kun 8 dage gammel, det samme sker året efter i 1741, Bertha 1744, Margrethe i 1746, vort næste slægtsledM12-Elsebeth Madsdatter (1749-1812) 2. januar 1749 og Michel i 1752. Som det ses af foranstående ville ægteparret have en datter ved navn Elsebeth. Det fik de, og hun blev vores næste slægtsled.

Den 30. juni 1761 arver Hans Madsen (1737- ) Kuregård efter sin stadigt levende far F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) , jf. Liste over Kendelsespenge. Hans Madsen er storebror til vort næste slægtsled M12-Elsebeth Madsdatter (1749-1812)

M141-Anna Hansdatter Kjoller (1715-1764) ibegraves i Østermrie den 13. december 1764 og det nævnes, at hun er hustru til F141-Mads Hansen Cure (1714-1786). Ifølge skiftet den 15. februar 1765 efter hendes død boede de stadig på Kuregård.

F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) begraves i Ibsker i 1786.
Mads Hansen må altså have fraflyttet Kuregård i perioden fra hans hustru døde i december 1764 til hans død i første halvdel af 1786.
- Måske flyttede han efter Anna’s død. Her er de to yngste børn datteren Elsebeth og sønnen Michel hhv. 15 og 12 år gamle
- Måske flyttede han i forbindelse med hans datters vielse i 1772. Her er sønnen 20 år gammel
Jeg ved ikke hvornår og hvorfor.

M12-Elsebeth Madsdatter (1749-1812) gifter sig med F12-Christian Bendtsen (1742-1793), og flytter til 38. Sg. Østermarie, Skadegaard i 1772.
Hermed er vor slægt ikke længere boende på 31. Sg. Østermarie, Kuregård.

Vor slægt efter den ældste søster - M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726):
F141-Mads Hansen (1714-1786) gift med M141-Anna Hansdatter Kjoller (1715-1764) på 31. Sg. Ostermarie, Kuregaard
M12-Elsebeth Madsdatter (1749-1812) gift med F12-Christian Bendtsen (1742-1793), på 38. Sg. Ostermarie, Skadegaard
F6-Niels Christensen (1782-1864) gift med M6-Ellen Kirstine Hansdatter (1785-1871) på 35. Sg. Ibsker, Pilegaard
F3-Bendt Espersen Nielsen (1817-1897) gift med M3-Bodil Kirstine Wefstsdatter (Jensen) (1821-1887) på 35. Sg. Ibsker, Pilegaard
M1-Bolette Kirstine Nielsen (1847-1921) gift med F1-Hans Peter Jensen (1835-1895) på 35. Sg. Østermarie, Lersbygård
Bolette gifter sig med sin tip-tip-oldemors søsters tip-oldebarn Hans Peter - Søsteren er M505-Kirstine Madsdatter (1692 - )
F0-August Otto Jensen (1887-1971) gift med M0-Karen Valborg Johanne Markussen (1902-1994). De boede i Lillerød på Sjælland.

 

Den næstældste søster: M114-Dorthea Madsdatter (1686-1748) fortsætter slægten i Ibsker
I 1707 gifter den nædtældste af ”de 3 søstre fra Kuregård” M114-Dorthe Madsdatter (1686-1748) sig med F114-Richardt Olsen (???? -1748) og flytter til Listed. De får 3 børn: Vort næste slægtsled datterenr M112-Magdalene Karen Richardsdatter (1712-1779) i 1712, sønnen Richard i 1723 og datteren Gertrud i 1730. Alle er født i Listed.
Jeg har endnu ikke dokumenteret informationerne om alle børnenes fødsel.

Vor slægt efter den ældste søster - M114-Dorthea Madsdatter (1686-1748 ):
M112-Magdalene Karen Richardsdatter (1712-1779) gift med M112-Christian Gregersen ( 1705-1762 ) Listed
M8-Gjertrud Christensdatter (1738-1803) gift med F8-Jep Jensen (1735-1783) på 31. Sg. Ibsker, Naskegard
F4-Hans Peter Ibsen (1708-1823) gift med M4-Margrethe Kirstine Ibsdatter (1767-1846) på 4. Sg. Ibsker, Knappegaard
F2-Jens Hansen Ibsen (1805-1874) gift med M2-Karen Kirstine Andersdatter (1797-1871) på 4. Sg. Ibsker, Knappegaard
Jens gifter sig med sin tip-oldemors søsters oldebarn Karen - Søsteren er M505-Kirstine Madsdatter (1692 - )
M1-Bolette Kirstine Nielsen (1847-1921) married to F1-Hans Peter Jensen (1835-1895) på 35. Sg. Østermarie, Lersbygård
Bolette gifter sig med sin tip-tip-oldemors søsters tip-oldebarn Hans Peter - Søsteren er M505-Kirstine Madsdatter (1692 - )
F0-August Otto Jensen (1887-1971)gift med M0-Karen Valborg Johanne Markussen (1902-1994). De boede i Lillerød på Sjælland.

 


Den yngste søster: M505-Kirstine Madsdatter (1692- ) fortsætter slægten på 77. Sg. Østermarie, Brændegård
M505-Kirstine Madsdatter (1692- ) gifter sig med F505-Friedrich Lodvigsen (1680-1739) in 1712 og flytter ind på 77. Sg. Østermarie, Brændegård. De fik 4 børn: Vort næste slægtsled sønnen F504-Mads Friderichsen (1722-1782), sønnen Lars Friderichsen i 1731, datteren Kirstine Friderichsdatter i ????, datteren Gidle Friderichsdatter i 1719 og Elsebeth Friderichsdatter i 1725. Alle børn er født på 14. Sg. Østermarie, Lille Ravnegård eller på 77. Sg. Østermarie, Brændegård. Jeg har endnu ikke dokumenteret informationerne om alle børnenes fødsel.

Vor slægt efter den yngste søster - M505-Kirstine Madsdatter (1692 - ):
M505-Kirstine Madsdatter (1692 - ) gift med F505-Friedrich Lodvigsen (1680-1739) på 77. Sg. Ostermarie
F504-Mads Friderichsen (1722-1782) gift med M504-Anne Catharina Nielsdatter Loller (1726-1808) i Svaneke
M5-Margrethe Madsdatter (1755-1835) married to F5-Anders Svendsen (1753-1835) i Svaneke
M2-Karen Kirstine Andersdatter (1797-1871) gift med F2-Jens Hansen Ibsen (1805-1874) på 4. Sg. Ibsker, Knappegaard
Karen gifter sig med sin oldemors søsters tip-oldebarn Jens - Søsteren er M114-Dorthea Madsdatter (1686-1748)
F1-Hans Peter Jensen (1835-1895) gift med M1-Bolette Kirstine Nielsen (1847-1921) på 35. Sg. Ostermarie, Lersbygaard
Hans Peter gifter sig med sin tip-oldemors søsters tip-tip-oldebarn Bolette - Søsteren er M142-Elsebeth Madsdatter (1682-1726)
F0-August Otto Jensen ( 1887-1971 ) gift med M0-Karen Valborg Johanne Markussen (1902-1994) . De boede i Lillerød på Sjælland..

 

Farmer list for Kuregaard 1643-1749 (numbers in front of the people are my reference numbers)
1643 - 1668: F530-Niels Michelsen (1620-1668) - Hustru M121-Kirsten Carstensdatter Bech (1624-1696)
1668 - 1682: Jens Ollufsen Munch (16??-1713) - Hustru M121-Kirsten Carstensdatter Bech (1624-1696)
1682 - 1694: F118-Mads Nielsen (1662-1694) - Hustru M118-Johanne Anders Thiesdatter (1662-1735)
1694 - 1702: Anders Jensen - Hustru M118-Johanne Anders Thiesdatter (1662-1735)
1702 - 1720: F142-Hans Christian Andersen (1660-1720) - Wife M142-Elsebeth Madsdatter (1681-1726)
1720 - 1726: Niels Andersen Cure - Hustru M142-Elsebeth Madsdatter (1681-1726)
1726 - 1737: Niels Andersen Cure

1738 - 1761: F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) - Hustru M141-Anna Hansdatter Kjoller (1715-1765)
1761 - ????: Hans Madsen Kure (1737 - ) - en søn til F141-Mads Hansen Cure (1714-1786) og storebror til M12-Elsebeth Madsdatter (1749-1812)

1764: M141-Anna Hansdatter Kjoller (1715-1765) dør på 31. Sg. Østermarie, Kuregård
1772: M12-Elsebeth Madsdatter (1749-1812) gifter sig med F12-Christian Bendtsen (1742-1793) og flytter til 38. Sg. Østermarie, Skadegaard
Hermed er vor slægt ikke længere boende på 31. Sg. Østermarie, Kuregård.

 

 

Mail to bornhardt.dk

Back to "My Heritage"

Back to Family Bornhardts front page

2014-05-05